"Bir gün çay içək səninlə, çaylar məndən,mənzərəsi səndən olsun. Olmazmı?Bir gün çay içək səninlə, çaylar məndən,mənzərəsi səndən olsun
Bir gün dərdləşək səninlə,danışacaq sözlər məndən,susmaq səndən olsun.Olmazmı?
Bir gün qarşılaşaq səninlə,baxışlarla sarılmaq məndən,gülümsəmək səndən olsun.Olmazmı ?
Bir gün qovuşaq səninlə,ağ ömür səhifəsi məndən,yazacaq qələm səndən olsun.Olmazmı ?
Bir gün vüsal olaq səninlə,sənə doğru gələn yol məndən,addım atacaq ayaq səndən olsun. Olmazmı?"