- Mən belə düşünürəm: əgər həyatını kiminləsə bölüşə biləcəyini düşünürsənsə, onda doğrudan da ona hər şeyi bəxş edə biləcəyinə inanmadan nə özünə, nə də başqasına ciddi münasibətlərin zamanı gəldiyini inandırmamalısan. Xoşbəxtlik hissə-hissə verilmir. Ya sən bəxş edənsən ya da bəxş edilən. Mən bəxş edilmədən, bəxş edənlərdənəm, ancaq artıq eqoistlərin, mürəkkəb xasiyyətlərini və öz arzu və ümidlərini paylaşmayan ürəyi qurumuşların üstündən xətt çəkmişəm.

Marc Levy