1. Allaha iman gətirmək və onun bəndələrinə xeyir verməkdən daha üstün xasiyyət yoxdur.Həmçinin, Allaha kafir olub, bəndələrinə zərər vurmaqdan daha alçaq bir əməl yoxdur.
2. İbadət yeddi qismdir ki, ən üstünü halal ruzi qazanmaqdır.
3. Camaatı əziyyətə salan adam məlundur.
4. Ruzi istəməkdə asudə olun. Ruzinin gec yetişməsi sizi haram yollara məcbur etməsin. Allah yolunda sizin üçün ayrılmış ruzi yalnız ibadət etməklə ələ gələr.
5. Bilik xəzinədir, onun açarı sualdır. Bilmədiyiniz şeyi soruşun ki, Allah sizə öz rəhmətini əta etsin. Çünki sual soruşmaqla dörd nəfərə savab verilər: soruşana, cavab verənə, eşidənə və onları dost sayana.
6. Bir nəfər o həzrətdən xahiş etdi ki, ona nəsihət etsin. Həzrət buyurdu: "Odda yansan və işgəncə altında olsan belə, heç nəyi Allaha şərik bilmə, həmişə qəlbin aram və inamlı olsun. Ata-anana itaət et. İstər diri, istərsə də ölü olsalar, onlara yaxşılıq et, hətta sənə ailəndən və sərvətindən əl çəkməyi əmr etsələr də, dediklərini yerinə yetir; çünki ata-anaya itaət imandandır. Vacib namazını qəsdən tərk etmə; hər kəs bir namazı qəsdən qılmasa, Allahın pənahından kənardadır. Məbada şərab, yaxud başqa məstedici şey içəsən; bunlar hər pisliyin açarıdır".
7. Hər kəs özünü kasıb kimi göstərsə, həqiqətən başqasına möhtəc olar.
8. Camaatla yola getmək imanının yarısıdır; onlarla mehriban olmaq xoş yaşayışın yarısıdır.
9. Bir müsəlmana sataşan, ziyan vuran və onu aldadan adam mənim ümmətimdən deyil.
10. Aramlıq Allahdan, tələskənlik şeytandandır.
11. Bədəxlaqlıq bədbəxtlikdir.
12. Xoş əxlaq dostluğu yaşadar.
13. Gülərüzlük kin-küdurəti aradan aparar.
14. Hər kəsin Allaha və qiyamətə etiqadı varsa, gərək verdiyi sözə əməl etsin.
15. Əmanəti qorumaq ruzi gətirər, xəyanət isə kasıblığa səbəb olar.
16. Övladın ata-anasına məhəbbətlə baxması ibadətdir.
17. Qiyamət günündə mənə ən yaxın kəs – doğrucul, əmanətə vəfalı, xoşəxlaq və camaatla mehriban olan kəsdir.
18. Məsciddə napaklıq etmədən növbəti namazın intizarında oturmaq ibadətdir.Soruşdular: "Napaklıq etmək nədir?" Cavab verdi: "Müsəlman bir adamın haqqında pis sözlər danışmaq".
19. Elmsiz adamın zərəri xeyrindən çox olar.
20. Hər kəs başqasının günahını açıb faş etsə, özü o günahı etmiş kimidir.
21. Mömin qardaşının qeybətini etməyən oruc tutmuş şəxsin yatması da ibadətdir.
22. Bir nəfər o həzrətdən nəsihət istədi. Buyurdu: "Qəzəblənmə!" İkinci dəfə soruşanda yenə dedi:"Qəzəblənmə!" Sonra buyurdu: "Bir pəhləvanı yerə vurmaq hünər deyil. Pəhləvan o kəsdir ki, hirslənəndə qəzəbini soyuda bilsin"
.23. İman iki hissədən ibarətdir; bir hissəsi – səbr, o biri yarısı şükrdür.
24. Əhdə vəfa etmək imandandır.
25. Vətəni sevmək imandandır.
26. Həya imanın yarısıdır, həyası olmayanın imanı da olmaz.
27. Allah nəzdində ən sevimli bəndə – camaata ən xeyirli olandır. Allahın haqqını ən yaxşı qoruyan şəxs – öz xeyir və ehsanı ilə camaatın sevimlisi olandır.
28. Hər kəs sizə ehsan etsə, əvəzini verin. əvəzini verməyəimkanınız olmasa, ona təşəkkür edin; təşəkkür onun mükafatıdır.
29. Mömin gülərüz və xoşsözlü olar, münafüq isə bədəxlaq və qəzəbli.
30. Ümmətimdən iki dəstə – fəqihlər və əmirlər yaxşı olsalar, ümmətim də yaxşı olar. Bu iki dəstə pis olsa, ümmətim də pis olar.