Əgər namaz qılan Şəxs rəbbinin sonsuz mərhəmətinin onun üzərinə nəcə Şamil olunduğunu bilsəydi heç vaxt başını səcdədən ayırmazdı.

Oruc yalnız yemək içməkdən qalmaq deyildir, bu həmdə ALLAH-ın xoşu gəlmədiyi bütün şeylərdən uzaq qalmaq deməkdir.

Həcc yolunda sərf olunan bir dirhəm 1000 dirhəmə bərabərdir.

ALLAH-ın rəhməti onu yad etməklə nazil olar.

Dua vasitəsilə bəla aradan qalxar.

Ən şiddətli cəza yaxşılıq müqabilində pislik edən insana çatacaq.

Din qardaşı ac olan halda mömin tox olmaz.

İzzət istəyirsənsə onu ALLAH-a itaətdə axtar.

Həcc qəlblərə rahatlıq gətirər.

Nəfs mübarizə ilə iflas olunar.

Cənnətin qiyməti saleh ve yaxşı əməldir.

Həya bütün xeyrlərin açarıdır.

Ağlın zəkati cahillərə dözməkdir.

Həya gözəldir qadınlarda daha gözəldir.

ALLAH-ın əmrlərinə itaət etməklə özünüzü rəhmətə qovuşdurun.

Hamını sev amma Allaha aşiq ol !

Möminin sevinci üzündə, qüdrəti dinində,kədəri qəlbindədir.

Müsibətlərin böyüyü cəhalətdir.

İnsanların ən yaxşısı öz eybini görüb başqalarının eybinə kor olan şəxsdir.

İslama zəiflik gətirmədiyi halda mən sülhü müharibədən daha üstün bilərəm...