İbn Səd Aişədən belə rəvayət edir: “Peyğəmbər (s.a.a.) yatmışdı. Bu vaxt Hüseyn (ə) içəriyə daxil oldu və Peyğəmbərə (s.a.a.) tərəf getmək istədi. Mən onun bu hərəkətinə mane oldum. Lakin Hüseyn (ə) yenə Peyğəmbərin (s.a.a.) yanına yaxınlaşırdı ki, birdən Peyğəmbər (s.a.a.) ağlar bir şəkildə yuxudan oyandı. Mən Peyğəmbərdən (s.a.a.) nə üçün ağladığını soruşduqda o, cavabında belə buyurdu: “Cəbrayıl mənə Hüseynin (ə) şəhid ediləcəyi torpağı göstərdi. Allahın qəzəbi onun qanını tökənlərə çox şiddətlidir. Ey Aişə, canım əlində olan Allaha and olsun ki, bu olay məni çox üzür”