Məlumatına görə davranmayan kimsə, üzərinə kitab yüklənmiş heyvanlardan başqa bir şey deyil. (Sədi ŞİRAZİ)

Kiçik şəxsiyyətlər; kəslərlə ugraşır. Orta şəxsiyyətlər; hadisələrlə məşğul olar. Böyük şəxsiyyətlər; Fikirlərlə məşğul olar. (Kəlam-ı Nəzakətli)

Allah, kiminə bal verər barmaq verməz; kiminə də barmaq verər bal verməz. (Kəlam-ı Nəzakətli)

Yalan elə zəhərli bir oxdur ki, hədəfini deyil atanı yaralar. (Ərəb atalar sözü)

Korlar məmləkətində görmək cinayət/günahdır. (Hikmətli sözlər)

Korlar məmləkətində çəp padşah olar. (Hikmətli sözlə)

Qırx çürük yumurta bir möhkəm yumurta etməz. (n. Erbakan)

Siçan xasiyyətlilərə, pişik bəy olar. (Mövlana)

Gözəl olan sevimli deyil. Sevimli olan gözəldir. (Tolstoy)

Arı su ehtiva et, bal axıdar; İlan su ehtiva et, zəhər axıdar. (Bədiüzzaman)

Silah qorxaqda, rəhbərlik ağılsızda olsa işlər pozular. (Həzrəti Əbubəkr)

Nə ətrafımızı qıracaq qədər sərt, nə də qarşınızdakılara cəsarət verəcək qədər yumşaq olunuq. (Sədi)

Maddi həyata tapınanlar, dəniz suyu içənlərə bənzərlər, içdik tərəfindən, susuzluqları artar. (Muhyiddin-i Ərəbi)

Məlumatına görə davranmayan kimsə, üzərinə kitab yüklənmiş heyvanlardan başqa bir şey deyil. (Sədi ŞİRAZİ)

Kiçik şəxsiyyətlər; kəslərlə məşğul olar. Orta şəxsiyyətlər; hadisələrlə məşğul olar. Böyük Şəxsiyyətlər; Fikirlərlə məşğul olar. (kəlam-I Kəbir)

Gözəl olan sevimli deyil. Sevimli olan gözəldir. (Tolstoy)

İnsanlar əvvəl pul qazanmaq üçün sağlamlıqlarını itirərlər, Sonra da sağlamlıqlarını qazanmaq üçün pullarını verərlər. (Goethe)

Bir millətin mədəniyyətini nəzarət etmək, o Millətin dilini dəyişdirməklə; bir milləti məhv isə, nəsilləri tarixindən və mənəvi dəyərlərindən qoparmaqla mümkündür. (Bernard LEVİNS)

Elə adamlar gördüm üstündə paltarı yox, elə paltarlar gördüm içində adam yox.(Mövlana)

Pul hər şeyi edər deyən adam, Pul üçün hər şeyi edən adamdır. (Benjamin Franklin)