Bir insanı çirkabın içindən çəkib çıxarmaq olar, lakin çirkablığı onun içindən çəkib çıxarmaq mümkün deyil. Kimsə kimsəni dəyişə bilməz.Dəyişiklik insanın içindən doğan bir istək,qərar və iradədir.