Yaxşı işə həvəsləndirmək və pis işdən çəkindirmək sədəqədir.
- Məhəmməd Peyğəmbər

Dünya nəfslərin, axirət ürəklərin, Allah isə sirlərin sevgilisidir. - Əbdülqədir Gilani

Allahdır yaratdığı hər şeyi gözəl yaradan. Quran 32/7

Sevmək bu qədər gözəlsə, kim bilir sevməyi yaradan nə qədər gözəldir...
- Şəms Təbrizi

Allahı sevməyin yolu onun yaratdıqlarını sevməkdən keçir.
- Əbu Turxan

Məni bir mən bilərəm, bir də Yaradan. Mənə bir mən lazımam, bir də Anlayan...
- Mövlana

Övladınızı əsla Allahdan qorxutmayın.Ona sadəcə günah işlərkən qorxmağı tapşırın.
- Məhəmməd Peyğəmbər

Bir insan Allahdan başqa kimsəyə ehtiyacı olmadığına inanırsa, Allah da onu başqasına möhtac etməz.
- Şəms Təbrizi

Mən bir qəribə insanam.. Nə taxtım var, nə tacım.. Tut əlimdən Allahım.. Tək sənə möhtacam.

Allahın sənə verdiyi nemətləri itirmə, Onun verdiyi nemətlərin əsəri səndə görünməlidir.
- Əli bin Əbu Talib

Allah o kəsə rəhmət etsin ki, sözlərindən artığını saxlayar, malının artığını isə sədəqə verər (paylayar).