İslam dininə görə ən fəzilətli gün cümə günüdür. Cümə günü edilən duaların, qılınan namazların və oxunan quranın daha çox savabı var
Cümə günü niyə önəmlidir?

Cümə günü müsəlmanların bayramıdır. Çünki Adəm həmin gün yaradılıb, həmin gün cənnətə düşüb və həmin gün cənnətdən qovulub. Məlumata görə, cümə günü həftəlik ibadət günü kimi əvvəlcə yəhudi və xristianlıqda təqdir olunub, lakin sonradan buna önəm verilməyib. Yəhudilər üçün şənbə günü, xristianlar üçün bazar günü dini bayram sayılır.

Cümə gününün fəzilətləri



Cümə günü əfv və mərhəmət qapısının açıldığı, cümə namazı ilə taclandırılan bir gündür. Bu gün edilən dualar daha tez qəbul olunur. Cümə gününün fəzilətləri aşağıdakılardır.

Cümə günü edilən dualar qəbul olunur.
Cümə günü qılınan namazlar daha fəzilətlidir
Cümə günü quran oxumaq daha xeyirlidir.
Cümə günü tövbə və əfv qapısı bütün müsəlmanlar üçün açılır.
Cümə namazı haqqında

Cümə günü mömin oyanıb öz təmizliyi ilə məşğul olmalı və məscidə getməlidirr. Azandan əvvəl xütbə dinləyən və namaz qılan şəxsin günahları bağışlanar. Müsəlmanları birləşirən bu mübarək gün böyük həcc adlandırılır.

Cümü günü edilməsi vacib olan fərdi təmizliklər

Cümə günü müsəlmanlar bəzi fərdi təmizliklərlə məşğul olduqdan sonra məscidə getməlidirlər.

1. Boy dəstamazı almaq
2. Dırnaqları kəsmək, dişləri fırçalamaq
3. Gözəl və təmiz paltarlar geyinmək
4. Gözəl ətirlər vurmaq
5. Cümə gününün duası



Bu dua müsəlmanlara cümənin fəzilətini və kərəmini xatırladır.

Ey Qəni, ey Həmid, ey icad edən və ey iadə edən, ey mərhəmət sahibi və ey məhəbbət edən Allahım, məni haramdan qoru. Kərəminlə səndən qeyrisini mənə unutdur.

Cümə günü oxunması vacib olan surələr

Cümə günü bəzi dualar edilməli, surələr oxunmalıdır. Həmin surələr aşağıdakılardır.

1. Yasin surəsi
2. Vaqia surəsi
3. Nəbə surəsi
4. Kəhf surəsi
5. Hud surəsi
6. Duahn surəsi
7. Fatihə surəsi

Cümə günü ilə bağlı ayələr

1. Ey iman edənlər, cümə namazı zamanı dərhal Allahı zikr etməyə tələsin, alış-verişi dayandırın. Bu sizin üçün daha xeyirlidir.

2. Cümə namazı qılınarkən yer üzünə dağılın və Allahın lütfündən istəyin. Allahı çox zikr edin ki, qurtuluşa nail olasınız. İslam dininə görə ən fəzilətli gün cümə günüdür. Cümə günü edilən duaların, qılınan namazların və oxunan quranın daha çox savabı var.

Cümə günü niyə önəmlidir?



Cümə günü müsəlmanların bayramıdır. Çünki Adəm həmin gün yaradılıb, həmin gün cənnətə düşüb və həmin gün cənnətdən qovulub. Məlumata görə, cümə günü həftəlik ibadət günü kimi əvvəlcə yəhudi və xristianlıqda təqdir olunub, lakin sonradan buna önəm verilməyib. Yəhudilər üçün şənbə günü, xristianlar üçün bazar günü dini bayram sayılır.

Cümə gününün fəzilətləri

Cümə günü əfv və mərhəmət qapısının açıldığı, cümə namazı ilə taclandırılan bir gündür. Bu gün edilən dualar daha tez qəbul olunur. Cümə gününün fəzilətləri aşağıdakılardır.

1. Cümə günü edilən dualar qəbul olunur.
2. Cümə günü qılınan namazlar daha fəzilətlidir.
3. Cümə günü quran oxumaq daha xeyirlidir.
4. Cümə günü tövbə və əfv qapısı bütün müsəlmanlar üçün açılır.

Cümə namazı haqqında



Cümə günü mömin oyanıb öz təmizliyi ilə məşğul olmalı və məscidə getməlidirr. Azandan əvvəl xütbə dinləyən və namaz qılan şəxsin günahları bağışlanar. Müsəlmanları birləşirən bu mübarək gün böyük həcc adlandırılır.

Cümə günü edilməsi vacib olan fərdi təmizliklər

Cümə günü müsəlmanlar bəzi fərdi təmizliklərlə məşğul olduqdan sonra məscidə getməlidirlər.

Boy dəstamazı almaq
Dırnaqları kəsmək, dişləri fırçalamaq
Gözəl və təmiz paltarlar geyinmək
Gözəl ətirlər vurmaq
Cümə gününün duası

Bu dua müsəlmanlara cümənin fəzilətini və kərəmini xatırladır.

Ey Qəni, ey Həmid, ey icad edən və ey iadə edən, ey mərhəmət sahibi və ey məhəbbət edən Allahım məni haramdan qoru. Kərəminlə səndən qeyrisini mənə unutdur.

Cümə günü oxunması vacib olan surələr

Cümə günü bəzi dualar edilməli, surələr oxunmalıdır. Həmin surələr aşağıdakılardır.

1. Yasin surəsi
2. Vaqia surəsi
3. Nəbə surəsi
4. Kəhf surəsi
5. Hud surəsi
6. Duahn surəsi
7. Fatihə surəsi

Cümə günü ilə bağlı ayələr



1. Ey iman edənlər, cümə namazı zamanı dərhal Allahı zikr etməyə tələsin, alış-verişi dayandırın. Bu sizin üçün daha xeyirlidir.

2. Cümə namazı qılınarkən yer üzünə dağılın və Allahın lütfündən istəyin. Allahı çox zikr edin ki, qurtuluşa nail olasınız.