Həyat Nəyə Bənzər?Həyat bir şəraba bənzər,Həyat Nəyə Bənzər?
İnsanları sərxoş edər.

Həyat bir gülə bənzər,
Saralıb, solar gedər.

Həyat teatra bənzər,
İç içə keçmiş səhnələr.
Həyat Nəyə Bənzər?
Həyat Nəyə Bənzər?Həyat hekayəyə bənzər,Həyat Nəyə Bənzər?
Bəzən bir nəfəsdə bitər.

Həyat bir romana bənzər,
Bəzən çox uzun sürər.

Həyat bir mahnıya bənzər,
İçində həm sevinc, həm kədər.
Həyat Nəyə Bənzər?
Həyat Nəyə Bənzər?Həyat səfərə bənzər,Həyat Nəyə Bənzər?
Qısa və ya uzun sürər.

Həyat dəyirmana bənzər,
Hər şeyi üyüdüb keçər.

Həyat silindrə bənzər,
İnsanları əzər, keçər.
Həyat Nəyə Bənzər?
Həyat Nəyə Bənzər?Həyat yanardağa bənzər,Həyat Nəyə Bənzər?
Hərdənbir partlayar, sönər.

Həyat bir zəlzələyə bənzər,
Hər şeyi alt-üst edər.

Həyat bir yağışa bənzər,
Yavaş sürətli, yağar bitər.
Həyat Nəyə Bənzər?
Həyat Nəyə Bənzər?Həyat fırtınaya bənzər,Həyat Nəyə Bənzər?
Bəzən hər şeyi sürüyər.

Həyat bir dalğaya bənzər,
Birdən qabarar, bitər.

Həyat bir çaya bənzər,
Axar dənizlərə gedər.
Həyat Nəyə Bənzər?
Həyat Nəyə Bənzər?Həyat bəzən filmə bənzər,Həyat Nəyə Bənzər?
Sevincli, kədərli səhnələr.

Həyat azğın selə bənzər,
İnsanı sürüyər gedər.

Həyat bəzən eşqə bənzər,
Sevinc, xoşbəxtlik, acı, kədər.

Həyat Nəyə Bənzər?Həyat bir barıta bənzər,Həyat Nəyə Bənzər?
Bir atımlıqdır bitər.

Bəs sizcə həyat nəyə bənzər?