Görəsən heyvanlar danışa bilsəydilər, onları kəsib yeməyə cəsarət edə bilərdik?