•••••Mənə onLardan danış°°°°°
Mənə danış tanrıLardan,
Mənə danış ruhLardan,
Mənə danış dinLərdən,
Mənə danış simvoLlardan.
Mənə danış maraqLl bir nağıL.
Mənə danış kiçik bir hekayə.
Mənə iki yaLan,bir həqiqəT danış.
Mənə cəzaLardan,bəLalarsan danış.
Mənə hədiyyəLərdən danış.
Mənə yoLlardan danış.
AxtarışLardan.
YoLlarda azıb qaLanLardan.
AxTarıb TapmayanLardan,
Tapıb inanmayanLardan.
Mənə sevgidən danış.
Mənə nifrəTdən danış.
Biraz şirin-şirin danış,
Biraz kədərLə danış,
Yox,yox,yüksək səsLə yox.
GəL gir yuxuLarıma,
Mənə oradan danış.
MənimLə danış,
Eşidim səsini,biLim kədərini.
Görüm..
Yox..görmək isTəmirəm.
Yumum yenə qaranLığa gözLərimi.
Əsas eşiTdikLərimdir,deyiL gördükLərim,
Kiçik bir həqiqəT parçası beLə.
Mən hardayam bu yoLda beLə?
Bəs başqa kim iTirib hər şeyi,
unudub büTün biLdikLərini?
Kim bənzəyir sənə?
Kim bənzəyir mənə?
Mənə,mənə bənzəyənLərdən danış.
Ya da yox,
Mənə qorxaqLardan danış.
AxTarışçıLardan danış.
Kiçik TanrıLardan danış.
BiLənLər var mı həqiqəTLəri?
deyənLər var mı yaLanLarı?
Kim?
İtmiş arzuLardan,
BaTırıLmış gəmiLərdən.
Mənə kədərdən danış.
Mənə kədəri yaradan insanLardan danış,
Mənə kədəri yaşayanLardan danış.
Mənə insanLardan danış;
Mənə onLardan danış,
Mənə onLardan danış..

(Mzuafferus-*Şizofrenik Saturn*kiTabından)