بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Sizi cəhənnəmə sürükləyən səbəb nədir? soruşarlar.. Deyərlər ki: 'Biz namaz qılanlardan deyildik' "

Namaz .. Namaz .. Namaz ..
"Onların arxasınca namazı buraxıb şəhvətə uyan bir nəsil gəldi. Onlar ziyana uğrayacaqlar."

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

Məryəm surəsi, 59-cu ayə (İbn Məsudun təfsirində: Namazı tamamilə tərk etdilər deyil, vaxtında qılmadılar buyurulmuşdur)

"Vay halına namaz qılanların"

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ

"O şəxslərin ki, onlar namazlarında səhlənkardırlar."

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

Maun ('Zəkat') surəsi 4/5-ci ayələr)(Əfəndimiz s.ə.v. burada namazı vaxtında qılmayanların nəzərdə tutulduğunu bildirmişdir)

"Namazlarında səhvə düşən, qıldıqları namaza əhəmiyyət verməyən namaz qılanların vay halına" Ayeti cəliləsində keçən veyl'in (vay halına) kəlmə mənası ağır əzab olmaqla birlikdə, cəhənnəmdəki içindən dünya dağları keçirilsə dağları əridəcək "veyl Vadisinin" ola biləcəyi bildirilmişdir.

"Qul ilə küfr arasında namazı tərk etmək vardır" Hədisi Şərif (Əhməd İbni Hənbəl)

"Qul ilə küfr arasında yalnız namaz qılmamaq vardır" Hədisi Şərif (Əbu Davud, Nəsəi)

"Qul ilə şirk arasında yalnız namaz qılmamaq vardır" Hədisi Şərif (Tirmizi)

"İslamın özü, dinin təməli üçdür, İslam bunlara dözər Bunlardan hər hansı birinə üz çevirən kimsə ona görə kafir olur, qanı helâldir1) Allahdan CC başqa ilah yoxdur (Lailaheillallah) 2) Fərz namazlar 3) Ramazan orucu" "Hədisi Şərif (Tirmizi)

"Namaz qılmayanın islamdan payı yoxdur, namaz qılmayanın dini yoxdur" Hədisi Şərif (Taberani)


"Bəhanəsiz və qəsdən namaz qılmayanın adını Allah (C.C) cəhənnəmə girəcəklərdən biri olaraq cəhənnəmin qapısına yazar" Hədisi Şərif (Əbu Nuaym)

"Allah (C.C) İslamda dörd şeyi fərz qılmışdır: Hamısını bir yerdə yerinə yetirməyən üçünü etmiş olsa özünə heç bir fayda verməz" (Bunlar: Namaz, Zəkat, Oruc, Həcc) Hədisi Şərif (Əhməd İbni Hənbəl)

"Heç bir bəhanəsi olmadan və qəsdən namaz qılmayanın Allah (C.C) bütün yaxşı əməllərini silər, tövbə edib yenidən Allaha qayıdana qədər onunla heç bir əlaqəsi qalmaz" Hədisi Şərif (İsfahani)

"Heç bir bəhanəsi olmadan əsr namazını qılmayıb qaçıranların bütün yaxşı əməlləri silinər" Hədisi Şərif (Əhməd İbni Hənbəl)

Qiyamət günü qulun ilk hesab məsələsi və ilk nəzərdən keçiriləcək əməl xanası (dəftəri) namazdır... Bu mövzudakı hesablaşma yaxşı keçərsə qul xilas olar, yaxşı keçməzsə, aldanmış və hüsrana uğramış olar. Hədisi Şərif (Taberani)


"Allahdan (C.C) başqa heç bir ilah olmadığına və Məhəmmədin (s.ə.v) Onun Rəsulu olduğuna şahidlik edənə qədər və beş vaxt namazı layiqincə qılıb, zəkatlarını verənə qədər, insanlarla döyüşməklə əmr olundum" Hədisi Şərif (Buxari, Müslim, Darəmi, İbni Macə, Əbu Davud, Nəsai)

Qiyamət günündə insanın ilk rəqibi rüku və sücüdu (səcdəsi), tamamlanmayan namazdır.. (Məni məhv etdiyin kimi Allahda səni məhv etsin deyər.. (İmam-ı Gazali) - Peyğəmbərimiz (s.ə.v) namazı sürətli qılan bir adama "Sən namaz qılmadın, təkrar et" buyurmuşdur...

Insanın qıldığı namazdan özünə qazancı toxunan ancaq şüurlu qıldığı qisimidir (Yəni ağılı başqa yerdə ikən qıldığı namazın özünə qazancı toxunmaz) (İmam-ı
Gazali)

Quran-ı Kərim təfsirində (Ruhul-Furqan) bir vaxt namazı üzrsüz qəzaya (üzr: ölü, dəli ya da qılınc-qılınca hərb əsnasında olmaq və s. kimi) buraxmanın cəzasının, 80 il cəhənnəm atəşi olduğu bəyan edilmişdir. (Hədis Şərif)

Neçə namaz qılanlar var ki, onların namazdan nəsibi, yorğunluq və zəhmətdən başqa bir şey deyildir... Hadisi Şərif (Nəsəi, Əbu Hüreyrə)


"Namaza əhəmiyyət verməyənlərin qiyamət günü Qarun, Firon, Haman və Übey İbni Halefə yoldaş olacaqları hədis şəriflə bildirilmişdir" (Əhməd İbni Hənbəl, Təbərani və İbni Hıbban rəvayətində)

Bütün fərzlər Cəbrayıl (ə.s) vasitəsilə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə bildirilmişdir.. Ancaq "namaz" Allahu Təala tərəfindən (Meracda) vasitəçisiz olaraq verilmişdir... Bu da Namazın əhəmiyyətini izah etməyə kafidir.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) buyurdular ki: "Namazın ciddiliyini anlamayana Allahu Təala dünyada, ölərkən, qəbirdə və axirətdə olmaq üzrə 15 cəza verər...


Dünyada: Ömrünün bərəkəti qaldırılar, üzündən yaxşılıq siması (nur) silinər, Allah Təala heç bir yaxşılığına savab verməz, duaları qəbul olmaz, yaxşıların dualarında payı tapılmaz.
Ölərkən: Zəlil, pis, çirkin, əziyyətli can verər, ac olaraq can verər, bütün dünya dənizləri gırtlağına axıdılsa dərk etməyəcək şəkildə susuzluq çəkə-çəkə ölər.


"Ölüm ağrısının bir damlası, dağlara damladılsa dağlar dözə bilməz, əriyərdi"

Qəbirdə: Qəbir onu sıxar, sümükləri bir-birinə keçər, qəbiri odla doldurular (gecə-gündüz onu yandırar), Allah C.C Şuca adlı dəhşətli çox böyük bir ilan göndərər, hər gün hər namaz vaxtında onu sancar bir an rahat buraxmaz. (Peyğəmbərimiz (s.ə.v): "Qəbirdən qorxunc bir mənzərə görmədim" buyurdu..)

Axirətdə: Cəhənnəmə sürüyən əzab mələkləri yanından ayrılmaz, Allah C.C onu hirsli olaraq qarşılayar, hesabı çətin olub, cəhənnəmə atılar. (Cəhənnəmdəki ən yüngül əzab ayaq çuxuruna qoyulan bir atəş parçasının beynini qaynatmasıdır. Cəhənnəmliklər çox çirkindir, alt dodaqları sinəsinə sallanmış, üst dodaqları üzünü örtmüş olduğu halda, yalnız bir dişi (əzabı daha yaxşı dadmaları üçün) Uhud dağı böyüklüyündədir.. Cəhənnəmliklər dünyadakı atəşi görsələr, rahatlaşmaq üçün içinə girərlər.. «Əhya-u Ulumiddin»)

Qiyamət günü adamın biri gətirilərək Allahın C.C hüzuruna və Allah C.C onun cəhənnəmə aparılmasını əmr edər, adam: "Ya Rəbbi məni nəyə görə cəhənnəmə yollayırsan?" deyincə, Uca Allah C.C ona: "Namazı vaxtında qılmadığın və adıma yalan yerə and etdiyin üçün" deyə buyurar.. "Hədisi Şərif" (İbni Abbasdan rəvayət)

Məzhəblərə görə namaz qılmayanın aqibəti

Hənəfi məzhəbi: Namaz qılmayan, qan çıxana qədər döyülür və namaza dönənə qədər həbs edilirdi...

Şafii məzhəbi: Mürtəd (dindən çıxmış) olmaz isə də cəzası edamdır..


Maliki məzhəbi: Şəfii məzhəbiylə hökmü eynidir..

Hənbəli Məzhəbi:Bir namazı üzrsüz qılmayan, mürtəd kimi edam edilir. Yuyunmaz, kəfənlənməz və namazı qılınmaz, müsəlman qəbiristanlığına dəfn edilməz və məzarı müəyyən edilməz. (itirilir) Dağda bir çuxura qoyulur...

İmansız ölənin yerinin əbədi cəhənnəm olduğu Ayeyi Kərimə ilə təsdiqlənmişdir. İmanda ən böyük əlamət namazdır. Bəzi alimlərə görə namazı tərk edən adamın son nəfəsdə imanını qurtarması çətindir (hər halda Allahın C.C dilədiyi olar.)

Sur ikinci dəfə üflənib, insanlar məhşər yerinə gəldiyində, günəş 2 mizraq boyu (başqa rəvayətdə 1 mizraq boyu) yaxınlaşdırılmış olduğu halda 50000 illik (Axirət ili) bir gözləyiş var, beyinlərin qaynayacağı, aclıqdan boyunları qopacağı mədənin yanacağı bu gündə, insanlar elə tərləyəcək ki, bu tər 70 arşın yerin dibinə gedəcək sonra insanların boyuna görə kimisinin qulaq məməsinə kimisinin çənəsinə qədər çıxacaq, orada tərləmək istəməyənlərin, bu tərlərini dünyada ikən namaz, oruc, zəkat, cihad və əməllərlə atmaları lazım olduğunu bildirmişdir İmam-ı Gazali (r.a)

Allahın C.C rizasını qazanmaq istəyən, üzünün nurlanmasını və gözəlləşməsini istəyən və daha bir çox faydalar istəyən Təhəccüd (gecə namazı) qılsın.

Üç şey dindən çıxardır, iman və nikahın təzələməsini tələb edir

1) İstihlal: Harama halal demək


2)İstehza:İslamın Fərz, vacib, sünnə, müstəhəb və ədəblərindən birinə lağ etmək

3) İstihfafini və ya hər hansısa günahını xəfifə almaq...

Küfrə düşən adam 50 il namaz qılmış olsa da fərz namazlarını, Həccini və s. artıqlaması ilə etməsi lazımdır..

İki şeydə zarafat yoxdur
1) Dində

2) Nikahda (Xanımına zarafat belə olsa "boş ol" deməməsi lazımdır)

Namaza ciddi yanaşmayanlara Allah, beşi dünyada, üçü ölərkən, üçü qəbirdə və
üçü də qəbirdən çıxarkən (Qiyamət günü) olmaq üzrə
on beş növ cəza verər...

Dünyadakılar bunlardır:
1 - Ömrünün bərəkəti azalar

2 - Üzündən"yaxşılıq" siması silinər

3 - Allah heç bir əməlinin mükafatını verməz

4 -Duasıgöyə ucalmaz

5 -Yaxşıların duasında payı olmaz

Ölərkən çəkilən cəzalar bunlardır:

1 - Boynu bükük ölər

2 - Ac olaraq can verər

3 - Bütün dünya dənizləri boğazına axıdılsa da susuzluğu keçməyəcək şəkildə
susuzluq çəkə-çəkə ölər.

Qəbirdə başına gələnlər bunlardır:

1 - Qabırğaları bir-birinə keçəcək şəkildə sıxılar.

2 - Qəbri üzərində atəş yandırılır və səhər-axşam bu atəşin üzərində dağlanır.

3 - Qəbirdə üzərinə "Sucaul Axara" adında gözləri atəş və dırnaqları dəmirdən olan bir ilan salılır.

Yenidən dirilib qəbrindən çıxdığında Qiyamət dayanacağında isə başına gələnlər bunlardır:


1 - Ağır hesablaşma

2 - Rəbbin qəzəbi

3 - Cəhənnəmə girmək